Hledat

Fotogalerie

Menu


Polabská liga 2024

Polabska-liga-logo1
37. ročník Polabské ligy OSJu Kolín

3.2. 2024  -1. kolo - Kolín - TJ Start Kolín
23.3. 2024 - 2. kolo - Králíky  - Nový Bydžov
25.5. 2024 - 3. kolo - Kolín - Sport Kolín
21.9. 2024 - 4. kolo - Králíky - Nový Bydžov 
14.12. 2024 - 5. kolo - Kolín - TJ Start Kolín 

Partnerství PL

int(1)

Novinky

Termíny soutěží 2024

18.12.2023

Terminy-pl-2024

Kontakt


Oblastní svaz juda v Kolíně

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
www.osju.eu

Břetislav Olexa - předseda
mobil: 724 273 836
olexa@judokolin.cz


Komise STK
Martin Novotný - předseda
mobil: 607 558 994
stk@osju.eu

Komise rozhodčích
Ivan Martinec - předseda
mobil: 603 163 951
kr@osju.eu

Toplist

OdkazyPartner OSJu a PL

 Logo

Partner OSJu a PL

Logo-kolin

Partner PL

Kwon

Kalendář

Na této rubrice pracujeme
http://www.osju.eu/kalendar

Odkazy

Zájemci o členství v PL

pokud má některý z oddílů zájem soutěžit o hlavní cenu Polabské ligy, to je o broušený pohár, musí být zařazen mezi družstvy PL. To ovšem není zase tak jednoduché. Hlavní podmínkou členství je pravidelná účast jednotlivých kol (nemusí se na všechny, ale neměla by být absence trvalejšího rázu). Také je nutné se aktivně spolupodílet na zajišťování rozhodčích.
O přijetí rozhoduje výlučně VV OSJu Kolín. Ten může přijímání na čas pozastavit, ajko to nejednou udělal. Cílem je držet počty účastníků na přijatelných úrovních.

Síň slávy

Čestné členství v OSJu - PLKomise rozhodčích

Změny pravidel pro 2017

Od turnaje v Olomouci 28. ledna 2017 platí nová pravidla. 5. února jsme se zúčastnili semináře, kde jsme tyto novinky dozvěděli.

 1. Doba zápasu
  Doba zápasu v kategorii mužů se snižuje na 4 minuty. Ostatní časy v ostatních kategoriích zůstávají stejné.
 2. Zrušení hodnocení Yuko
  Veškeré hodnocení Yuko je nahrazeno hodnocením Waza-ari.
 3. Hodnocení Waza-ari
  Pomocí 2 hodnocení Waza-ari již nelze dosáhnout hodnocení Ippon. Udělená hodnocení Waza-ari se pouze sčítají a může jich být uděleno nespočet.
 4. Osaekomi
  Je-li vyhlášeno "osaekomi" při dosažení
  • 10 s získává závodník hodnocení Waza-ari.
  • 20 s získává závodník hodnocení Ippon.
 5. Nerozhodnost výsledku
  K nerozhodnosti výsledku dochází, pokud mají oba závodníci stejný počet hodnocení (Waza-ari) nebo ani jeden z nich nedosáhl bodovaného hodnocení (Waza-ari).
  1. MLADŠÍ ŽACTVO A MLÁĎATA
   V případě nerozhodného výsledku rozhodují udělené tresty SHIDO, jinak rozhodnou rozhodčí (HANTEI)
  2. STARŠÍ ŽACTVO
   V případě nerozhodného výsledku bude vyhlášeno Golden Score na 1 minutu, i když jeden ze závodníků má více udělených trestů SHIDO. Hodnocení i tresty se přenášejí do Golden Score. Může dojít i k situaci, kde se tresty vyrovnají a uběhne 1 minuta Golden Score. V této situaci rozhodčí rozhodnou o vítězi (HANTEI).
  3. DOROST A STARŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
   Při nerozhodnosti výsledku nerozhoduí udělené tresty, ale pouze bodované techniky - hodnocení WAZA-ARI. Jako v případě starších žáků oba závodníci nastoupí do časově neomezeného Golden Score s tresty i hodnoceními, které získali při zápasu. Pouze bodovaná technika nebo rozdíl trestů rozhodne o vítězi.
 6. Trest SHIDO vs. HANSOKUMAKE
  K udělení HANSOKUMAKE nyní postačí 3x shido. Rozhodčí na tatami může udělit trest HANSOKUMAKE závodníkovi za nesportovní chování a porušení etiky judo např.
  • posměšná gesta nebo slovní výrazy vůči soupeři nebo rozhodčímu
  • kousání nebo škrábání
  • opakované neuposlechnutí příkazu rozhodčího
  • rozčilování formou zahazování kimona atd.
 7. Úchop pod pásem
  Při prvním úchopu pod pásem se závodník trestá SHIDO, při druhém již HANSOKUMAKE.
 8. Kumikata
  Nyní lze držet tzv. PISTOLOVÝ nebo KAPSOVÝ ÚCHOP bez omezení. Příprava na chvat nyní činí 45 s. Samozřejmě veškeré pasivní prvky judo jsou trestány SHIDO.
  Při nestandardním úchopu (křížový, jednostranný, za pásek) musí závodník reálně zaútočit do 3-5 s, jinak rozhodčí udělí SHIDO.
  Závodník může podvléci hlavu při držení za krkem, ale musí následně reálně zaútočit, jinak obdrží SHIDO.
  Závodník může házet v úchopu BEAR HUG tj. obejmutí oběma pažemi na zádech (pásek) soupeře, pouze v případě, že před obejmutím držel aspoň jednou rukou kabát soupeře (límec nebo rukáv), nestačí pouze dotyk. Pokud závodník zaútočí rovnou do BEAR HUG, tak mu rozhodčí udělí trest SHIDO.
 9. Dopadnutí závodníka do mostu
  Dopadne-li závodník úmyslně do mostu tak, že se opírá o hlavu v záklonu (tj. má bradu vzhůru a vyhýbá se klasickému pádu, kdy musí mít bradu u hrudníku) a aspoň o jedno chodidlo o tatami, rozhodčí udělí tomuto závodníkovi trest HANSOKUMAKE. Závodník je diskvalifikován pouze v tomto zápase.
 10. Upravení kimona
  Závodník se může při mate upravit a to následujícím způsobem - zandání klopy kimona za pásek, závodník si nemůže sám od sebe rozvázat pásek. Pro kompletní úpravu kimona musí vyčkat na pokyn rozhodčího.
 11. Dosažení hodnocení ippon
  • udržení soupeře při osaekomi po dobu 20 s
  • vzdání soupeře při nasazení žime waza (škrcení) nebo kansetsu waza (páky)
  • hodem na čistá záda (apeluje se na to, že to tzv. musí plesknout), jakékoliv pochybnosti pak vedou k hodnocení waza-ari. Techniky provedené "rolováním" soupeře se hodnotí waza-ari, to znamená, že se soupeř přes záda překulí.
 12. Útok vs obrana
  Útočící závodník, který první nastoupí do techniky, je zvýhodněn tím, že pokud se bránící závodník pokusí převzít iniciativu v hodu, bude hodnocena technika útočící závodníka. Dříve se stávalo, že oba dopadli stejně na bok a rozhodčí nikomu neudělil hodnocení, protože nebylo jasné, kdo měl navrch. Nyní bude upřednostněn ten, kdo první zaútočil nebo ten, kdo dopadl na zem jako druhý.
  Bránící závodník musí zcela zastavit útok a poté provádět kontra chvat nebo zcela převzít iniciativu techniku již v počátku techniky a provést kontra chvat.

Pokusím se tyto změny pravidel vysvětli při každém kole Polabské ligy. Co nám vychází z nových pravidel:

 • bude těžší dosáhnout při hodu hodnocení ippon
 • doba jednotlivých zápasů se bude průměrně prodlužovat, tudíž i doba turnaje
 • zápasy se budou více přesouvat na boj na zemi
 • závodníci jsou nuceni více útočit (hrozba trestu - pouze 3x shido

V současné době nemám k dispozici žádný jiný adekvátní materiál, který by byl v češtině a s názornými fotografiemi nebo videem.

To, že se nám každý rok mění pravidla, ať už na mezinárodní úrovni nebo v kategorii žactva, mne už moc neudivuje. Trochu si postěžuji na způsob zavádění a informování judistické veřejnosti.

Břetislav Olexa


Změny pravidel pro 2015

Pro rok 2015 se chystají změny pravidel na rok zejména pro žactvo a mláďata. Seminář rozhodčích proběhne 1.3.2015 Na Folimance v Praze. Další se chystá ve Žďáru n/S.

2015-03-01_seminar_rozhodci

Technický ippon při osaekomi

V minulém roce začalo platit pravidlo technického ipponu, kdy se závodníci dostanou při nasazeném osaekomi na druhé tatami či mimo tatami (parkety, stolek časomíry, ...). Prozatím je vydáno pouze ústně, nikde jsme prozatím nenašel písemnou formu.

Technický ippon je vyhlášen tehdy,

 • dostane-li se uke nebo tori při unikání ukeho z držení do sousední zápasové plochy nebo zcela mimo zápasiště (dotyk jakékoliv části těla)
 • dostane-li se uke aktivní činností toriho do sousední zápasové plochy nebo zcela mimo zápasiště (dotyk jakékoliv části těla)

Platnost licenčních známek 2014

Platnost licenčních známek 2014 se prodlužuje do 28.2.2015.

Na základě požadavků MŠMT musel ČSJu aktualizovat Směrnici o Centrální evidenci ČSJu
  - Protože naše CE neobsahuje kontaktní údaje u většiny záznamů, je povinností klubových administrátorů tyto údaje u svých členů doplnit.
   -    Pokud nebudou směrnicí definované povinné údaje u člena ČSJu doplněny, nebude možné pro tohoto člena objednat členský poplatek na rok 2015. Více najdete v odkazu dole:


 

Lékařské prohlídky pro rok 2015

Jak jste mohli již zaregistrovat na svazových stránkách ČSJu, každý člen oddílu by měl mít dle nové vyhlášky ministerstva školství vstupní lékařskou prohlídku. Přikládám zde odkazy na novou směrnici ČSJu:

Na základě této směrnice je každý závodník povinen absolvovat lékařskou prohlídku u svého dětského, praktického nebo sportovního lékaře.

Tato lékařská prohlídka nebude standardně sborem rozhodčích vyžadována, pokud nebude v rozpise soutěže uvedeno jinak nebo dojde k úrazu závodníka. Pak je závodník povinen prokázat se platnou lékařskou prohlídkou nebo případně ji zaslat pořadateli soutěže do 10 dnů. Neprokáže-li se závodník platnou lékařskou prohlídkou, vystavuje se disciplinárnímu řízení. Zodpovědnost nese závodník sám nebo jeho právní zástupce.

Závodníci, kteří chtějí závodit ve vyšší věkové kategorii musí absolvovat lékařskou prohlídku u sportovního lékaře, která naopak bude vyžadována.


Změna pravidel pro rok 2014

Seminář ohledně změn pravidel pro novou OH kvalifikaci proběhl 18.ledna 2014 v Praze.

Lektoři: Marián Hefka, Vladimír Hnidka, Karel Dvořák, Věra Pelantová, Petr Lacina

Změna pravidel je platná od 1.1.2014

PRO VŠECHNY ROZHODČÍ A TRENÉRY: Video prezentace k novým pravidlům pro rok 2014.

Oficiální znění celého dodatku bude brzo vyvěšen na stránkách ČSJu

Níže Vám popisujeme ty nejdůležitější změny v pravidlech

Ippon je když :

 • uke spadne na čistý záda tzv. na placku
 • uke spadne do jakékoli pozice mostu – stačí prohnutí zad, nyní se nemusí dotýkat současně hlavou a chodidlem tatami, nerozlišuje se, zda je bokem či zády k tatami
 • tzv. SUPER IPPON je, když uke spadne přetočený až na druhý bok.

Waza-ari je když :

 • Uke spadne sice na záda, ale stylem převalení se. Příklad: klekaná soeinage a uke dopadne kotoulem na záda.
 • 1. kontakt ukeho je na bok a pak plynule dotočený na záda
 • Uke dopadne na zadek a kolíbkou doveden na svá záda bez větší prodlevy.

Yuko je když :

 • Uke dopadne na bok horní poloviny těla, nohy mohou být jakkoliv přetočeny.
 • Dopadne-li uke zároveň na bok a svůj loket, čímž zabránil dopadu celé horní poloviny těla, není tato provedená technika bodově hodnocena.

Tresty v postoji:

 • Šido lze udělit na místě provinění a hned pokračovat v zápase.Není to poviností. Je na rozhodčím zda je nechá na místě nebo trest udělí až v základním postavení.Příklad : Závodníci se perou na okraji žíněnky a jeden závodník se proviní jednostraným úchopem. Rozhodčí dá MATE, ukáže na závodníka s vyslovením ŠIDO a gestikulací za co je trest udělen a hned dává HAŽIME. Závodníci začínají boj tam, kde byl trest udělen.
 • V rámci aktivního judo musí závodník pro vyproštění z úchopu soupeře provádět útočnou akci. V případě defenzivního jednání je závodník po TŘETÍM vyproštění trestán ŠIDO.
 • Stále platí udělení Šido při vyproštění 2vs.1 ruka.
 • Všechny akce zabraňující úchop jsou trestány ŠIDO (držení límce, bránění loktem)
 • Pokud tori udělá JEDNOSTRANNÝ ÚCHOP nebo CROSS GRIP (KŘÍŽOVÝ ÚCHOP) musí následovat okamžitě útok. Pokud útok nenastane, rozhodčí uděluje torimu ŠIDO.
 • Proplétání prstů se trestá ŠIDO pro oba závodníky. Pokud nastane při proplétání páka na zápěstí, proviněný závodník dostává HANSOKU-MAKE
 • MEDVĚDÍ ÚTOK (jakékoliv obejmutí závodníka, ať už se spojenými prsty či nikoliv) je povolen, pokud útoku předchází minimálně úchop jednou rukou toriho či ukeho. Přímý „medvědí“ útok bez jakéhokoliv úchopu obou závodníků je trestán ŠIDO.
 • ŠIDO je uděleno i v případě, že TORI pouze stahuje svojí silou soupeře k tatami a neprovádí žádnou techniku.
 • Počet ŠIDO rozhoduje při nerozhodném výsledku, méně trestaný závodník vyhrává. V GOLDEN SCORE prvně trestaný závodník prohrává.

Zápasová plocha:

Znovu se vrací tresty za výšlapy. Je zapotřebí rozlišovat výšlap a vytlačení.

 • Pokud závodník vyšlápne jednou nohou mimo zápasovou plochu a hned ji zase vrátí zpět do zápasiště, není trestán. Zápas se nepřerušuje.
 • Pokud závodník má jednu nohu mimo zápasovou plochu bez vrácení, zápas se přerušuje a uděluje se ŠIDO.
 • Pokud závodník vyšlápne obouma nohama, zápas se přerušuje a uděluje se ŠIDO.
 • Pokud zápasovou plochu opustí oba závodníci bez známky útoku nebo vytlačení dostávaji ŠIDO oba závodníci.
 • Pokud je uke vytlačen ze žíněnky dostává tori ŠIDO.

Pro kategorie U9,U11 se tresty neudělují. Zápasy mají výchovný charakter.

Pro kategorie U13 platí pravidlo „jedno napomenutí a trest“. Příklad: Pokud závodník třeba vyšlápne, tak je pouze napomenut rozhodčím, aby si nato dával pozor. Pokud vyšlápne znovu, dostane trest. ŠIDO se uděluje pouze při opakovaní daného prohřešku.

Pro ostatní věkové kategorie se trest uděluje ihned.

Osaekomi, škrcení a páky :

 • Pokud je vyhlášeno OSAEKOMI mimo zápasovou plochu a uke provede únik a následně se dostane do držení, je v rámci aktivního judo ponechána výhoda a rozhodčí vyhlásí TOKETA a následně OSAEKOMI pro nově držícího závodníka. První OSAEKOMI se započítává do score. Závodníci se tak mohou přetočit vícekrát.
 • Pokud závodníci dopadnou mimo zápasovou plochu a je hned nasazeno držení, rozhodčí vyhlašuje OSAEKOMI. To samé platí i pro ŽIME WAZA (škrcení) a KANSETSU WAZA (páka), je tak ponechána výhoda aktivnímu závodníkovi mimo zápasovou plochu.
 • Pokud tori použije ke škrcení své kimono (kabát,pásek) je zápas přerušen a uděleno ŠIDO. Soupeřovo kimono lze použít.
 • Osaekomi je vyhlášeno vždy když je uke blokován na zádech. Tori nemusí být v pozici ŠIHO nebo KESA. V případě SANKAKU GATAME se musí TORI přetočit na své břicho, OSAEKOMI nastává i v případě, že UKEHO zadržuje pouze noha
 • Osaekomi při Goldenscore končí při dosažení prvního bodového ohodnocení.

Všeobecné informace pro trenéry, rozhodčí a pořadatele soutěží :

 • Soutěže se mohou zúčastnit závodníci pouze s platnou licencí pro daný rok a platnou lékařskou prohlídkou.
 • Čestné prohlášení, že závodník má vše v pořádku, nemá žádnou váhu. A tudíž na něj není brán žádný zřetel.
 • Pokud závodník nemá licenci (třeba ji zapoměl), lze ji doložit elektronicky ( třeba v mobilním telefonu), ale pokud nemá lékařskou prohlídku NESMÍ být start povolen.
 • Razítko lékařské prohlídky musí obsahovat mimo jiné odbornost lékaře. Pro judo je platný praktický dětský a dorostový lekař, Praktický lékař nebo sportovní lékař.
 • Není přípustné aby čínovníci soutěže požívali alkoholické nápoje nebo návikové látky.

Bude dán návrh plénu ČSJu aby pro kategorii U9,U11,U13 bylo zakázáno SANKAKU GATAME.

Přikládám zde zajímavý odkaz z www stránek IJF – Video prezentace k úpravě soutěžních pravidel z roku 2013.

Břetislav Olexa

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum | výměna odkazů