Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu


Polabská liga 2020

Polabska-liga-logo1
33. ročník Polabské ligy OSJu Kolín
Pandemie omezila soutěž - COVID 19

8. - 9.2. 2020 (2 dny) -1. kolo - Kolín (TJ Start Kolín)
4. 4. 2020 - 2. kolo - NEKONALO SE !
Chlumec nad Cidlinou

17. 5. 2020 (neděle) - 3. kolo - NEKONALO SE !
Čáslav

13. 6. 2020 - 4. kolo - NEKONALO SE !
Kolín 

5. 9. 2020 - 5. kolo - Králíky  - Nový Bydžov 
5. 12. 2020 - 6. kolo - Kolín (Sport Kolín, z.s.) 

Partnerství PL

int(1)

Novinky

Páčení u staršího žactva

31.3.2015

pozor při páčení. Některé děti na to nejsou připravené. Hrozí zbytečné úrazy. Naštěstí se dá (a měl by) vyhlašovat technický ipon.

Koučink dětí

31.3.2015

Děti (U9, U11) se smějí na některých soutěžích povzbuzovat jen podle nových pravidel, které naleznete rovněž na těchto stránkách.

Pravidla pro mládež

31.3.2015

Na těchto stránkách naleznete nové doplnění pravidel platné pro mládež.

Kontakt


Oblastní svaz juda v Kolíně

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
www.osju.eu


Josef Musil - předseda

mobil: 605 209 665
josef.musil@osju.eu
josef.musil@sportkolin.cz


Komise STK
Martin Novotný - předseda
mobil: 607 558 994
stk@osju.eu

Komise rozhodčích
Břetislav Olexa - předseda
mobil: 724 273 836
kr@osju.eu

Toplist

OdkazyPartner OSJu a PL

 Logo

Partner OSJu a PL

Logo-kolin

Partner PL

Partner PL

Kwon

Kalendář

Na této rubrice pracujeme
http://www.osju.eu/kalendar

Odkazy

Zájemci o členství v PL

pokud má některý z oddílů zájem soutěžit o hlavní cenu Polabské ligy, to je o broušený pohár, musí být zařazen mezi družstvy PL. To ovšem není zase tak jednoduché. Hlavní podmínkou členství je pravidelná účast jednotlivých kol (nemusí se na všechny, ale neměla by být absence trvalejšího rázu). Také je nutné se aktivně spolupodílet na zajišťování rozhodčích.
O přijetí rozhoduje výlučně VV OSJu Kolín. Ten může přijímání na čas pozastavit, ajko to nejednou udělal. Cílem je držet počty účastníků na přijatelných úrovních.

Síň slávy

Čestné členství v OSJu - PLjudo Velim

1350414147_1
Judo  Sokol Velim

Ing. Stanislav Jakl
737 457 070

Sokolská 231
281 01 Kolín

 

Oddíl juda Sokol Velim vznikl v roce 1975. U jejího zrodu byli br. Karel Strnad a bratr Dr. Miroslav Procházka. Byl vždy centrem výchovy ke sportu a pocitu sounáležitostIng-karel-strnadi, poskytoval dětem a mladým lidem podmínky ke sportovnímu vyžití. V rámci celé jednoty byly pořádány i letní tábory pro děti.
Oddílem prošel značný počet dětí nejenom z Velimi, ale i z okolí. I když oddíl nebyl zaměřen na vrcholový sport, mnozí členové oddílu dosáhli úspěchů i ve významných soutěžích. Přeborníky kraje se stali Pavel Kolář, Petr Škopek, Jana Sahulková, Ivana Voslařová, Martin Líbal, Martin a Pavel Homokyové, Gábina Kolaříková, Lucie Dvořáková, Karel Strnad. V pozdějších letech navázali na tyto úspěchy Josef Vyskočil, Martin Rybář a Karel Strnad úspěšnými starty na mistrovství ČR.
V současnosti má oddíl 20 členů. Tradičně jej vede Karel Strnad, Milan Novotný, Jan Zvěřina.
Výrazem dlouholeté tradice jsou i turnaje judo ve Velimi, na kterých se setkávají mladí sportovci z celé ČR.

Historie - 2014 - SOKOLOVNA - ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE

Původní Sokolovna byla postavena v roce 1921 z prostředků místní sokolské jednoty. Po letech využívání byla v létech okupace po násilném zastavení činnosti Sokol-velim-pruceli-vychodni-puvodne-2014-3 Sokola zabrána jako sklad německou armádou. Těsně před koncem války v květnu 1945 byla budova zničena požárem. Díky obětavosti občanů obce byla v letech 1945 – 47 obnovena. V následujících 40 letech byla prováděna údržba objektu podle dostupných možností, takže se jeho stav postupně zhoršoval. Po roce 1989 a obnovení České obce sokolské se velimská sokolská jednota snažila napravit dluhy předchozího období, běžně dostupné finanční prostředky však stěží pokryly základní Sokol-velim-pruceli-jizni-puvodne-2011 činnost Sokola a provozní náklady (energie, údržba). Navíc se v tomto období projevily v plném rozsahu vážné problémy financování, a to prakticky ze všech myslitelných směrů, dané ekonomickou krizí, kolapsem společnosti Sazka a dalšími nepříznivými okolnostmi. Přesto se podařilo zajistit nutné opravy a úpravy, například
instalaci plynových kotlů ústředního topení, dostavbu sociálního zařízení tělocvičny, výstavbu skladu nářadí, opravu západní fasády, instalaci nových oken tělocvičny, opravu osvětlení a elektroinstalace, a další.
První větší akcí byla v roce 2003 přístavba nářaďovny, kam bylo přesunuto tělocvičné nářadí a stolové vybavení, které ztěžovalo využití velkého sálu pro sport a společenské akce. Další pak dostavba sociálního zázemí pro cvičence, které se začalo původně stavět koncem Sokol-velim-pruceli-vychodni-po-oprave-2014-1 čtyřicátých let minulého století. Nikdy však nebylo dokončeno a zůstávalo v neutěšeném stavu. Následovalo několik rekonstrukcí menšího rozsahu – oprava omítek a vymalování ve velkém sále s instalací nových elektrických rozvodů a osvětlení s úspornějšími světelnými zdroji v roce 2007, rekonstrukce kuchyně v roce 2008, rekonstrukce hostince v roce 2011 a několik drobnějších, ale důležitých prací.
Průlom znamenaly úspěšné žádosti o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, které byly podporovány Místní akční skupinou MAS Podlipansko. Jako první byl v roce 2011 realizován projekt pod názvem Péče o dědictví – oživení sokolovny Velim, v jehož rámci byla rekonstrukce jižního průčelí, nová fasáda, osazení nových oken, úprava vchodových prostor, odstranění příčiny vlhkosti zdiva.
  V roce 2014 byl realizován projekt Setkávání ve Velimi – oživení sokolovny Velim. V rámci tohoto projektu bylo zrekonstruováno východní průčelí soSokol-velim-pruceli-vychodni-po-oprave-2014-3kolovny včetně citlivého zrestaurování velké nástěnné malby vytvořené před znovuotevřením budovy v r.1946 pražským výtvarníkem Ladislavem Hiršlem. Dále pak oprava klempířských prvků a střešní krytiny.. Celková hodnota prací v rámci obou projektů
přesahuje 850 tisíc Kč. Potřebné finanční prostředky se podařilo získat na základě grantů z Programu rozvoje venkova v rámci osy IV LEADER administrovaného SZIF, prostřednictvím a s významnou pomocí MAS Podlipansko.
Tělocvičná jednota Sokol Velim sdružuje cca 160 členů. Věnuje se sportovní, společenské a kulturní činnosti. Sportovní aktivity jsou sdruženy v oddílech Odboru sokolské všestrannosti (cvičení žen, aerobic, cvičení rodičů s dětmi), judo, petanque, stolní tenis, volejbal, nohejbal, všestranná cvičení, lehkoatletický oddíl, šachový oddíl.
V rámci své činnosti TJ Sokol Velim poskytuje zázemí pro tělovýchovné, společenské a kulturní aktivity svých členů i ostatních občanů, společenských organizací, Obce Velim i místní základní školy (15 cvičebních hodin týdně, cca 100 dětí).
Činnost TJ Sokol Velim, využívání Sokolovny i péče o ní byla vždy neodmyslitelně spjata se životem obce, spoluprací s Obecním úřadem,
společenskými organizacemi a místními firmami. V tomto partnerství nejde jeJudo-velim-2010bn o přípravu a vlastní realizaci akcí oprav a údržby objektu Sokolovny, ale zároveň o zásadu tzv. „udržitelnosti projektu“. To znamená další péči o Sokolovnu, její využívání k předpokládaným účelům, tedy pro sportovní, kulturní a společenské akce.
Každý rok hostí řadu významných sportovních, společenských a kulturních akcí. Z nich tradicí nejvýznamnější je otevřený turnaj soutěže Polabská liga  žactva, který je zároveň součástí turnaje žactva Župy Tyršovy. Oddíl judo byl při Sokole Velim založen před 40 T-chrenovice-1 lety díky iniciativě p. Karla Strnada, který současně dlouhá léta zastával i funkci starosty Sokola Velim. Oddíl JUDO Sokola Velim byl jedním ze zakládajících oddílů Polabské ligy (Jiskra Kolín, Judo TJ Sokol Velim a Školní oddíl juda při 3. ZŠ v Kolíně – dnešní TJ Start Kolín). V průběhu let se Polabská liga stala soutěží s celostátním významem. V současné době Polabská liga zahrnuje celkem 16 oddílů z celé České republiky a je významným prvkem ve sportovní přípravě dětí. Například posledního turnaje ve Velimi v lednu 2014 se zúčastnilo přes 200 dětí.
Dalšími akcemi jsou turnaje ve stolním tenise, florbalu, nohejbalu, volejbalu, setkání k výročí založení ČR, plesy a karnevaly pořádané Obecním úřadem, Základní školou Velim, sportovními oddíly, společenskými organizacemi.
Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Velim

Pro ilustraci připojujeme několik fotografií, dokumentujících stav objektu v historii, před a po realizaci oprav.

Poděkování
Poděkovat chceme všem partnerům, firmám, spolkům, jednotlivcům, kteří v průběhu let přispěli k péči o Sokolovnu Velim a podíleli se na udržitelnosti nejen samotného objektu ale i na jejím využití pro společenský život.Polabska-liga-velim-2009

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum | výměna odkazů