Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu


Polabská liga 2020

Polabska-liga-logo1
33. ročník Polabské ligy OSJu Kolín
Pandemie omezila soutěž - COVID 19

8. - 9.2. 2020 (2 dny) -1. kolo - Kolín (TJ Start Kolín)
4. 4. 2020 - 2. kolo - NEKONALO SE !
Chlumec nad Cidlinou

17. 5. 2020 (neděle) - 3. kolo - NEKONALO SE !
Čáslav

13. 6. 2020 - 4. kolo - NEKONALO SE !
Kolín 

5. 9. 2020 - 5. kolo - Králíky  - Nový Bydžov 
5. 12. 2020 - 6. kolo - Kolín (Sport Kolín, z.s.) 

Partnerství PL

int(1)

Novinky

Páčení u staršího žactva

31.3.2015

pozor při páčení. Některé děti na to nejsou připravené. Hrozí zbytečné úrazy. Naštěstí se dá (a měl by) vyhlašovat technický ipon.

Koučink dětí

31.3.2015

Děti (U9, U11) se smějí na některých soutěžích povzbuzovat jen podle nových pravidel, které naleznete rovněž na těchto stránkách.

Pravidla pro mládež

31.3.2015

Na těchto stránkách naleznete nové doplnění pravidel platné pro mládež.

Kontakt


Oblastní svaz juda v Kolíně

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
www.osju.eu


Josef Musil - předseda

mobil: 605 209 665
josef.musil@osju.eu
josef.musil@sportkolin.cz


Komise STK
Martin Novotný - předseda
mobil: 607 558 994
stk@osju.eu

Komise rozhodčích
Břetislav Olexa - předseda
mobil: 724 273 836
kr@osju.eu

Toplist

OdkazyPartner OSJu a PL

 Logo

Partner OSJu a PL

Logo-kolin

Partner PL

Partner PL

Kwon

Kalendář

Na této rubrice pracujeme
http://www.osju.eu/kalendar

Odkazy

Zájemci o členství v PL

pokud má některý z oddílů zájem soutěžit o hlavní cenu Polabské ligy, to je o broušený pohár, musí být zařazen mezi družstvy PL. To ovšem není zase tak jednoduché. Hlavní podmínkou členství je pravidelná účast jednotlivých kol (nemusí se na všechny, ale neměla by být absence trvalejšího rázu). Také je nutné se aktivně spolupodílet na zajišťování rozhodčích.
O přijetí rozhoduje výlučně VV OSJu Kolín. Ten může přijímání na čas pozastavit, ajko to nejednou udělal. Cílem je držet počty účastníků na přijatelných úrovních.

Síň slávy

Čestné členství v OSJu - PLZačátky juda v Kolíně

V Kolíně se o zrod juda zasloužila, nezávisle na sobě, dvojice ing. Zdeněk Vojtěch (dnešní trenér juda v Liberci Rochlicích) a pan Karel Špaček (učitel autoškoly).
První zmínky o judu jsou známé z 1. Zš Kolín (asi kolem 1969), kde při ZVS trénoval kroužek nadšenců Zdeněk Vojtěch. O několik měsíců později vznikl pravidelný výcik skupiny zájemců o judo na střední škole v Kolíně (gymnázium) pod vedením Karla Špačka. Mezi cvičícíni byl tehdy i Tonda Polák, pozdější zakladatel oddílu juda SK Krakovany (SK Týnec nad Labem) a současného rozhodčího PL. V oddíle se později objevil v roli trenéra Zdeněk Vojtěch (po uknončení ZVS), který měl jiný pohled na cestu juda v Kolíne. Měl jistě více zkušeností, proto tento oddíl později převzal. Osobně se zasloužil o nebývalý rozvoj juda na okrese Kolín. Získal 2 první tatami od svazu, dosáhl zařazení oddílu juda do TJ Jiskry Kolín a uspořádal 2 velmi kvalitní soustředění. Jedno se uskutečnilo v Orlickém Záhoří u pana Adamce (viz historické foto na kterém jsou zachyceni – horní řada – Líska, Matoulková, Pavelková, E. Jeník, T. Jeník, Dvořák a Plecháč. Klečící – Uher, Bartoušek, Bebr, Zamazal a trenér Vojtěch. Ležící – Adamcová a Dvořáková)  a to druhé v Dědově u Bartoušků. Pan Vojtěch vykonal mnoho dalšího pro vzestup oddílu. Jeho metoda výcviku a především přístupu k členům zajistila oddílu velmi dobrý rozvoj a širokou základnu. Dovedl oddíl i k prvním sportovním úspěchům. Karel Špaček, zakladatel prvního kolínského oddílu, krátce po příchodu trenéra Vojtěcha, ukončil svojí činnost a věnoval se své profesní dráze. Přesto to byl právě on, kdo soustředil první zájemce o judo a vytvořil základ budoucímu oddílu.
Mezi nejúspěšnější závodníky, které pan Vojtěch připravil, patřili Tomáš Jeník, pozdější reprezentant a dnešní profesionální trenér v Praze, Jarka Pavelková (1. na M ČSSR žen, reprezentatka) a nemálo dalších úspěšných ligových závodníků.
Na tréninky do Kolína občas jezdil i mladý oddíl z Velimi, který vedl ing. Karel Strnad, ikona juda na kolínsku. Muž, který si vysloužil úctu všech kolínských judistických generací. Tento oddíl založil již v roce 1975 společně s Dr. Miroslavem Procházkou, který v oddíle trénoval cca 2 roky.
Oddíl ve Velimi byl sice několikanásobně menší než oddíl v Kolíně, ale i tak dokázal připravit mnoho šikovných a na závodech úspěšných závodníků (Kovář, Škopek, Sahulová, Voslařová, Líbal, bratři Homokyové, Rybář a Strnad ml.). Pan Strnad také organizoval mnoho dětských aktivit, táborů a hlavně se stal velmi úspěšným pořadatelem závodů – kol PL a Župního přeboru.
Po odchodu trenéra Ing. Vojtěcha z Kolína do Liberce se ujal trénování, z pětice stanovených trenérů, jen Emil Jeník. Toho při jeho studiích a ZVS zastupovali krátce Dr. Miroslav Procházka (spoluzakladatel velimského juda), 2 roky student kutnohorské průmyslovky a klatovský závodník Zdeněk Kanta a dlouhodobě v nepřetržitém záskoku Josef Musil (v té době startující za VCHZ Pardubice). Dělo se tak až do roku 1981, kdy Josef Musil nastoupil na ZVS do Liberce, kde trénoval v Rochlicích (pozdějším působiště trenéra Vojtěcha).
Ještě před odchodem na ZVS Josef Musil zrealizoval 1. větší  soustředění na Šumavě, u obce Čachrov, v osadě Zahrádka. Tam je první týden zastihla povodeň, kterou oddíl zvládl i s evakuací a novou stavbou základny. V roce 1981 je také sestaveno historicky 1. kolínské družstvo mužů, které se pod vedením Josefa Musila účastnilo KP. Bohužel mělo jen malý počet závodníků, a tudíž nemělo ani šanci na úspěch. Do předem ztracených zápasů nastoupil celek v sestavě Josef Navrátil (dnes lékař a trenér juda v Semilech), Josef Musil, všestranný sportovec Karel Novotný a úspěšný závodník z M ČR Milan Uher.
V nepřítomnosti kvalifikovaných trenérů (Josef Musil byl v té době jen junior, nemohl tudíž získat potřebnou kvalifikaci) a s tím souvisejícímu zákazu náborů mnohdy hrozilo, že dojde k zániku juda v Kolíně. Tomu se podařilo vždy zabránit díky podpoře “lidí v pozadí”.  Byl to pan Jaromír Čábela – předseda TJ Jiskry Kolín, který nad oddílem držel ochrannou ruku, pan Myška z Mladé Boleslavy, který kolínské děti páskoval. Dalším krokem k zachování oddílu bylo tajné přijímání nových členů z řad kamarádů. V neposlední řadě se o zachování oddílu zasloužilo i několik dětí jejihž velmi dobré výsledky se nedalo přehlédnout. Mnohdy to bylo to co v poslední fázi rozhodovalo. Mezi těmito dětmi byl i dnešní trenér juda a dlouholetý obětavý funkcionář Miloslav Škarvada.
Odchodem Josefa Musila na základní vojenskou služnu hrozilo, že již nebude osoby, která by oddíl trénovala. Hrozil tedy jeho faktický zánik. Musil připravoval různé formy jak oddíl udržet. Naštěstí se stalo něco, co málo kdo čekal. Shodou náhod, se nečekaně v Kolíně objevil a na místo trenéra ihned nastoupil, držitel 2. DANu ing. Jaroslav Zamazal. Aníž by tedy v té době věděl, zachránil kolínské judo před zánikem nebo přerušením činnosti.
K Jardovi Zamazalovi se později připojil (po škole a ZVS) Emil Jeník, který se stal opětovně hlavním trenérem.
Emil Jeník byl dlouhou dobu kolínskou ikonou číslo 1. Vedl nejenom muže ale i šikovný celek dorostenců a zasloužil se o udržení dobré pozice kolínského juda. V tandemu s ním byl stále kvalitní trenér Jaroslav Zamazal, který u oddílu vydržel trénovat až do roku 1990.
V roce 1983 se z vojny vrátil Josef Musil, který se zařadil mezi trenéry. Díky této posile došlo k přerozdělení pozic už 3 činnovníků v oddíle. Pan Emil Jeník se ujal, po svém otci, předsednictví oddílu. Při této činnosti trénoval muže a hlavně velmi šikovný celek dorostenců. Mezi nimi byl i dnešní trenér Jiří Jamečný. Hlavním trenérem se stal ing. Jaroslav Zamazal a řadovým trenérem Josef Musil, který trénoval muže, ženy a závodní celek dětí. Později mezi další významné ikony kolínského juda z dospělých patřili kamarádský Ivan Bartoušek, všestranný a neúnavný sportovec Karel Novotný a dlouholetý úspěšný závodník Milan Uher. V oddíle se rovněž objevil na nějaký čas i, již zesnulý, Karel Vohanka – významný svazový rozhodčí, zakladatel oddílu v Kutné Hoře - viz historické foto z Kutné Hory. (Uprostřed stojících je Karel Vohánka, na pravé straně tehdejší druhý trenér ing. Provazník a někde mezi dětmi dnešní trenér Čáslavi – Martin Horský). V oddíle Kolína se objevil a nějaký čas trénoval i ing. Jiří Prox a Jiří Sýkora – pozdější trenéři v DDM Poděbrady. Občasně posílilo tehdejší trenéry krátkodobě i několik dalších osob.
Kolínské judo zajížděli podporovat také JUDr. Milan Strnad a pan Ludvík Jordán, kteří prováděli nejenom technické zkoušky, páskování.
Kolín do příchodu Jardy Zamazala neměl vlastního zkušebního komisaře. Později se k Zamazalovi přidali Jeník a Musil. počet komisařů a jejich kvalifikace se postupně mění. Cca o 20 let pozdější byl platným komisařem II. tř. v Kolíně jen Josef Musil a III. třídy ve Velimi Karel Strnad. Od roku 2012, kdy se snížili nároky na komisaře, bylo jmenováno i několik dalších zkušebních komisařů (Novotný, Olexa, Škarvada).
Co se týká míst působení. V Kolíně se trénovalo postupně na mnoha místech. Kroužek ing. Vojtěcha trénoval v malé tělocvičně na 1. ZŠ, oddíl juda Jiskra Kolín nejprve na gymnáziu, následně postupně na ekonomické škole, západní škole (2. ZŠ) a hale Bios (3. ZŠ). V letních měsících pořádal Emil Jeník každodenní výcvik na fotbalovém hřišti v Borkách. Krátký čas skupina dorostenců a jiných zájemců trénovala judo na zimním stadioně.
Od roku 1988 se trénuje už jen na hale Bios ve Vávrově ul. 814, kde je také hlavní centrum OSJu Kolín a PL. Velimský oddíl trénoval hned od začátku ve svém prostředí, tedy ve velimské sokolně, kde je samozřejmě i v dnešní době.
Významným mezníkem kolínského juda je i rok 1984, kdy oddíl TJ Jiskra Kolín sestavuje velice kvalitní družstvo mužů. Sestava podle hmotnosti: Miloslav Škarvada (dorostenec), Emil Jeník, Zdeněk Kanta, Josef Musil, Ivan Bartoušek, Karel Novotný, Ivan Polák, Jaroslav Zamazal a Jiří Prox. Družstvo skvělým výkonem porazilo všechny oddíly v kraji a postoupilo do kvalifikace NL. Jednotlivé zápasy končily vždy před limitem na ippony. Byl to jistě nejlepší kolektivní výkon v historii Kolína.       Družstvo v obdobné sestavě se ještě v roce 1985 účastnilo KP. To už ale mělo menší sestavu, vystřídalo se v něm i několik dalších osob a obsadilo hezké 2. místo. Nutno podotknout, že o zásluhy tohoto družstva se výrazně zasloužil Emil Jeník, který věnoval přípravě jednotlivých závodníků mnoho úsilí. Dokázal svojí pečlivou přípravou a zajištěním mnohem větší tréninkové kapacity, při zvýšené zátěži jednotlivců, doladit družstvo k tak výborným výsledkům. Nemalou roli tam sehrála i síla kolektivu. Na soutěže jezdil nejenom závodní celek, ale i početný oddílový doprovod. Podporou družstva byl i reprezentant Tomáš Jeník. Bratr Emila, který nejenom radou dokázal podpořit celek.
Zlomovým rokem pro Kolín a Velim je rok 1988. V tomto roce nastává mnoho výrazných pozitivních změn v dění kolínského juda. Je to dáno především získáním nových prostor v otevřené hale Bios. Tento rok také přináší vznik nového oddílu při 3. ZŠ (dnešní TJ Start Kolín), který založil a vedl Josef Musil. K němu se po roce přidal krátce Tonda Slepánek, Iva Lodlová, Martina Pospíšilová a později, po návratu z vojny, dlouhodobě Miloslav Škarvada. Oddíl ihned od počátku pracoval intenzivně. Trénovalo se 5x týdně a někteří chodili i na ranní předškolní tréninky. Oddíl se, díky této kvalitní přípravě, velice brzy v rámci republiky prosadil. Základna v oddíle rychle rostla. Brzy čítala přes 160 dětí, čímž předčila Jiskru, která v té době měla kolem 120 dětí.
Díky tomuto oddílu, oddílu TJ Jiskra Kolín a oddílu Sokol Velim se založilo při OV ČSTV Kolín  OSJu Kolín (Okresní svaz juda v Kolíně). Jeho zakladateli jsou Jaroslav Zamazal (první předseda OSJu 1988 – 1989), Emil Jeník, Josef Musil (předseda STK od 1988 – 1989, předseda OSJu od 1989-do současnosti) s manželkou, Karel Strnad, Miroslav Procházka s manželkou, která dělala hospodářku.
OSJu Kolín ihned zakládá dlouhodobou soutěž, která nese název “Polabská liga žactva”. Ta je nejprve určena jen pro oddíly okresu Kolín (TJ Jiskra Kolín – vedoucí Emil Jeník, Sokol Velim – vedoucí Karel Strnad a 3. ZŠ Kolín – vedoucí Josef Musil). O několik let později se otevírá širšímu okolí. Chvíli, necelý rok, byl členem OSJu oddíl z Chlumce nad Cidlinou. Krátce po té se přidružil oddíl DDM Poděbrady pod vedením Jiřího Proxe a Jiřího Sýkory, krátce se v OSJu objevili oddíly z Třebechovic pod O. a Světlá nad Sázavou. Asi tak po dvou letech se k OSJu přidal oddíl SK Krakovany, který vedl Tonda Polák.
Větší zkvalitnění soutěže bylo dosaženo příchodem oddílů SKP Judo Nový Bydžov pod vedením Jardy Hnáta a oddíl juda DDM JK Chlumec nad Cidlinou vedený Petrem Černohorský.
V dnešní době je v Kolíně jediný oddíl juda – TJ Start Kolín – dnes pod vedením Martina Novotného. Původní oddíl TJ Jiskra Kolín bohužel skončil zánikem jednoty, což nastalo díky nezodpovědnosti některých jedinců v jejím vedení, kteří se přeorientovali jen na fotbal.
Na okrese Kolín působí stále ještě oddíl Sokola Velim a nově Sportovní klub sambo Kolín (věnující se i judu). Oddíl SK Týnec nad Labem pozastavil svojí činnost. Dnes je tedy oddíl T.J. Sokol Velim nejstarším oddílem juda na okrese Kolín.
Hlavním trenérem Velimi byl po dlouho dobu až do roku 2012 Karel Strnad. Mezi dalšími trenéry se vystřídalo, mimo již výše uvedeného Dr. Procházky (2 roky), několik dalších trenérů. Za zmínku stojí vzpomenout p. Malého, který byl oporou oddílu poměrně dlouhou dobu, p. Jakla ml., který se bohužel nedávno přestěhoval, ale i tak se snaží v oddíle objevovat, pan Zvěřina, bratři Strnadové (vnuci pana Karla Strnada) a pan Novotný z Prahy, který je dnešním hlavním trenérem.
Většinu času oddílu ovšem vždy osobně obětoval pan Karel Strnad, který nedávno oslavil významné životní jubileum (80 let). Bohužel ho těsně před plánovanou oslavou postihlo velice vážné onemocnění, ze kterého se nyní jen těžko dostává. I tak se na trénincích objevuje a snaží se oddíl udržet. Vypadá to, že letošní rok 2014 je pro něj posledním rokem aktivního působení v oddíle. Jeho zdravotní stav mu více aktivní činnosti nedopřává.
Dnešními hlavními trenéry v Kolíně jsou Martin Novotný, Josef Musil, Břetislav Olexa, Miloslav Škarvada, Zbyněk Vrba a Jiří Jamečný.
Mezi další významné osobnosti Kolína, které je nutné připomenout, jsou – již výše uvedený, Karel Vohanka (†), který byl oporovou v přípravě rozhodčích na PL, Ludvík Jordán (†), žákovský trenér USK Praha (pozn.: dnešní název oddílu) a neskutečný patriot Kolína, který za námi často jezdil nejenom na soutěže, ale i na tréninky. Nelze nepřipomenout pana Jiřího Mašína (†), který mnohým kolíňákům pomohl při jejich rozvoji a samozřejmě již výše jmenovaného JUDr. Milana Strnada (pražského trenéra), který k nám jezdil pravidelně páskovat a nejednou pomohl i radou, případně ukázkovým tréninkem.
Dost dětí také v minulosti páskovalo u pana Ing. Jana Myšky (AŠ Mladá Boleslav), který v letech 1979 – 1981 takto významným způsobem pomáhal Josefu Musilovi v udržení oddílu.
Z nové doby nelze zapomenout na záslužnou práci Pavla Horáka, který společně s Janem Musilem velmi významným způsobem pomohl Kolínu k obnovení a posílení základny. Nebýt jejich aktivního přičinění, pro kolínské judo, ve velmi těžké době, tak by bylo judo v Kolíně snad už jen kroužkem pár nadšenců.
Ze závodníků – po Tomáši Jeníkovi, který od svých dětských let, velmi úspěšně reprezentoval nejenom kolínský oddíl, ale i republiku na zahraničních soutěží a dnes je profesionálním trenérem juda v USK Praha, musíme připomenout J. Pavelkovou, která se stala první mistryní republiky a reprezentovala republiku v zahraničí (byť trénoval v Kolíně, tak bohužel startovala za VŠ Praha, tudíž výsledky šly za Prahou). Z novějších generací je vhodné připomenout úspěšnou Janu Haldějevovou, několikanásobnou M ČR, vítězku mnoha zahraničních soutěží, která později startovala za Hradec Králové, kterému přinesla velmi mnoho prvních míst ze zahraničních soutěžích. Bohužel se jí tam moc nevěnovali a tudíž s judem skončila. Další úspěšnou závodnicí byla Jana Horáková. Velkou radost, nejenom Kolínu, přináší její bratr Michal Horák, který dnes v reprezentaci sbírá jeden úspěch za druhým. Oba sourozenci trénovali od svých cca 6-ti let ve Startu. V dorosteneckém věku přešli do střediska v Novém Bydžově k panu Hnátovi. Z tohoto střediska šla Jana do Hradce Králové a Michal do Prahy. Jana se, mimo jiné, stala mistryní ČR v ženách. Michal je několikanásobným mistrem ČR v mužích a vítězem mezinárodních soutěží v zahraničí. Stále zápasí a nevede se mu vůbec zle.
Pokud bychom měli sestavit místní síň slávy, tak by do ní jistě patřil především ing. Karel Strnad, který odvedl, nejenom pro Velim, ale i pro celý OSJu Kolín, nesmírný kus poctivé práce. Následně ing. Zdeněk Vojtěch, který dokázal vybudovat v Kolíně velmi kvalitní oddíl se špičkovým kolektivem a dal základ dnešnímu místnímu judu.
OSJu Kolín má ve svých řadách mnoho zkušených osobností, kvalitní oddíly a velmi dobré sportovce. Polabská liga láká k účasti na svých soutěžích hodně oddílů z celé ČR. Má nově ve svých řadách i velmi dobře se rozvíjející oddíl juda ZŠ Sadová Čáslav, který dává zabrat i favorizujícím oddílům nejenom z OSJu (Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou), ale i z PL (Jihlava).
Kolínské judo nekončí, kolínské judo jede dál. Píše novou historii a necháme se překvapit zda bude stejně tak úspěšnou a někdy i náročnou, jako tomu bylo doposud.
Na lidi v počátcích a jejich odkazy by se nemělo zapomínat. Nebýt jejich usilovné a bezplatné práce, nebylo by ani těchto stránek, Polabské ligy a především vzpomínek na hezké časy, které nám judo dalo, dává a snad i dalším generacím bude dávat.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum | výměna odkazů